Together we stop the pandemic #COVID-19
Together we stop the pandemic #COVID-19
 COVID19 /  13 Oktober 2021 /  123 views

TOWNHALL : PERKEMBANGAN SEMASA VAKSIN COVID-19

Webinar percuma mengenai vaksin COVID-19.

Perkongsian oleh pakar klinikal, saintis serta wakil sudut pandang agama, segalanya yang anda perlu tahu mengenai vaksin COVID-19.

Kata alu-aluan oleh Prof. Dato' Dr. Ahmad Sukari Halim, Pengarah Kampus & Pengarah

Hospital USM KEPENTINGAN VAKSINASI DALAM KALANGAN PEKERJA KESIHATAN oleh Prof. Dato' Dr. Mafauzy Mohamed, Pengarah Eksekutif, Ketua Kumpulan Perubatan USAINS

PERKEMBANGAN SEMASA VAKSIN COVID-19 oleh Prof. Dr. Mohd Imran Yusof Timbalan Pengarah Operasi Hospital USM

SELAMATKAH VAKSIN COVID-19? oleh Prof. Dr. Norazmi Mohd Nor Dekan Pusat Pengajian Sains Kesihatan

VAKSIN DARI SUDUT PANDANG AGAMA oleh Dr. Mujahid Bakar Pensyarah Kanan, Pusat Pengajian Sains Kesihatan & Ahli Panel Penasihat Syariah Hospital USM

Related Videos